Government of Nepal

Ministry of Agricultural Development

Department of Agriculture

Post Harvest Management Directorate

Main Menu

सार्क फण्ड अन्तर्गत सुन्तलाको उत्पादनोरान्त क्षती न्युनीकरणको लागि प्याकहाउस स्थापना गर्नको लागि अनुदान माग गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना


2016-04-22

Click here to view or download the notice.

News & Notices