Government of Nepal

Ministry of Agricultural, Land Management and Cooperatives

Department of Agriculture

Post Harvest Management Directorate

Main Menu

सूचना प्रकाशन सम्बन्धी जानकारी


2016-04-24

ल्याबस्तरिय औजार उपकरण खरिद सम्बन्धि सूचना कारोबार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा साथै परामर्श दाता छनौटको लागि संक्षिप्त सूची पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना र प्याकहाउस स्थापना गर्नको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना अन्‍नपुर्ण राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको कुरा जानकारी गराउन चाहान्छौ ।

News & Notices